หน้าแรก / ทีมผู้เชี่ยวชาญ

น.ส. กาญจนาวัฒน์ วิเศษศิริ

EXPERIENCE

September 19, 2017 – October 3, 2017, Chiang Mai IVF (CMIVF)

June 1, 2017 – August 31, 2017, Assisted Reproductive Technology, Reproductive Biology Research Group Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University

WORKSHOP AND TRAINING

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 ต่อ 2200 มือถือ : 099-3366297 แฟกซ์ : 038-500-390