หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

การรับรองคุณภาพ

หนังสือรับรองมาตรฐานศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 

Hospital Accreditation (HA) of Thailand

 

เส้นทางการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 ต่อ 2200 มือถือ : 099-3366297 แฟกซ์ : 038-500-390