หน้าแรก / การบริการ

การแช่แข็งไข่และตัวอ่อน

          การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ มีขั้นตอนกระตุ้นไข่เพื่อให้ไข่เจริญเติบโต มีผลทำให้มีไข่เจริญเติบโตจำนวนมาก เมื่อนำไข่มาปฏิสนธินอกร่างกาย ก็จะได้ตัวอ่อนจำนวนมากตามไปด้วย โดยจะมีตัวอ่อนคุณภาพดีประมาณ 50-60% และตัวอ่อนคุณภาพดีจะถูกย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก 1-2 ตัวอ่อน การเก็บรักษาด้วยการแช่แข็งตัวอ่อนที่เหลือจากการย้ายฝากตัวอ่อนจึงถูกนำมาใช้เพื่อเก็บรักษาตัวอ่อนที่เหลือ ตัวอ่อนแช่แข็งสามารถนำกลับมาย้ายในรอบต่อไปได้

         การย้ายตัวอ่อนในรอบเดือนธรรมชาติจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้สูงขึ้น การแช่แข็งสามารถเก็บรักษาไข่ได้เช่นกัน และสามารถนำไข่แช่แข็งมาปฏิสนธิภายหลังได้ การเก็บรักษาไข่และตัวอ่อนในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 ˚C จะสามารถรักษาสภาพอยู่ได้โดยจะหยุดปฏิกิริยาทางชีวเคมีทั้งหมด ดังนั้นไข่หรือตัวอ่อนจะคงสภาพอยู่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อดีของการเก็บรักษาไข่และตัวอ่อนด้วยวิธีแช่แข็ง

  1. ผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมจะตั้งครรภ์ในขณะนี้ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 35 ปี หรือวางแผนแต่งงานช้า
  2. ผู้หญิงก่อนได้รับยาเคมีบำบัด หรือฉายแสง ที่กระทบต่อจำนวนและคุณภาพเซลล์ไข่
  3. ผู้มีปัญหาด้านพันธุกรรม ชนิดที่ทำให้รังไข่เสื่อมการทำงานเร็ว เช่น Turner syndrome , Fragile X syndrome
  4. ผู้ที่ต้องผ่าตัดรังไข่ เช่น ถุงน้ำรังไข่ เนื้องอกรังไข่ ช็อคโกแลตซีสต์
  5. กรณีรักษาเด็กหลอดแก้วแล้วสามีไม่สามารถหลั่งน้ำเชื้อได้ ไม่มีตัวอสุจิในน้ำเชื้อหรือจำนวนอสุจิไม่เพียงพอที่จะผสม

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 ต่อ 2200 มือถือ : 099-3366297 แฟกซ์ : 038-500-390