หน้าแรก / การบริการ
การแช่แข็งไข่และตัวอ่อน - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

การแช่แข็งไข่และตัวอ่อน

การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ มีขั้นตอนกระตุ้นไข่เพื่อให้ไข่เจริญเติบโต มีผลทำให้มีไข่เจริญเติบโตจำนวนมาก

การเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

การเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ

ในกรณีที่ฝ่ายชายมีความผิดปกติของน้ำอสุจิที่รุนแรง เช่น มีปัญหาในการหลั่งอสุจิ การตรวจไม่พบตัวอสุจิจากน้ำอสุจิที่หลั่งออกมา

การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมระยะก่อนฝังตัว (PGD) Preimplantation Genetic Diagnosis - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมระยะก่อนฝังตัว (PGD) Preimplantation Genetic Diagnosis

การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมระยะก่อนฝังตัว (PGD) เป็นขั้นตอนเพิ่มจากการทำ IVF ที่เริ่มจากการตรวจชิ้นเนื้อตัวอ่อนซึ่งสามารถทำได้ในวันที่ 3 หรือวันที่ 5

การเปิดเปลือกตัวอ่อน เพื่อช่วยในการฝังตัว (LAH) Laser Assisted Hatching - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

การเปิดเปลือกตัวอ่อน เพื่อช่วยในการฝังตัว (LAH) Laser Assisted Hatching

อีกเทคนิคหนึ่งซึ่งใช้ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จุฬารัตน์ 11 ไอ.วี.เอฟ เซ็นเตอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสของตัวอ่อนที่จะฟักตัวออกจากเปลือกหุ้มตัวอ่อนได้ง่ายขึ้น

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

การทำอิ๊กซี่ (ICSI)

สำหรับการทำอิ๊กซี่ (ICSI) ไข่ที่มีขนาดที่เหมาะสมจะได้รับการฉีดอสุจิเพียงตัวเดียวเข้าไปในไซโตพลาสซึมของไข่ นั้นโดยตรง

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) In vitro Fertilization - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) In vitro Fertilization

เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายรูปแบบหนึ่ง ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด คือ การปล่อยให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ

การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI) Intrauterine insemination - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI) Intrauterine insemination

เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการฉีดน้ำเชื้ออสุจิที่เตรียมไว้เข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง ในช่วงเวลาที่มีการตกไข่ IUI สามารถทำได้โดยการตกไข่

การกระตุ้นรังไข่ (Ovarian Stimulation) - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

การกระตุ้นรังไข่ (Ovarian Stimulation)

ฮอร์โมนและยา จะถูกใช้เพื่อกระตุ้นการพัฒนาของไข่ในรังไข่ การตอบสนองของรังไข่ต่อฮอร์โมนสามารถประเมินโดยการวัดระดับของฮอร์โมนในเลือด

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300-99 แฟกซ์ : 038-500-390